Tilmelding:
Tilmelding til mesterskaberne skal ske på DKFs tilmeldingsblanketter.
Blanketterne kan findes her og sendes til tilmelding@kano-kajak.dk

 Sidste frist for tilmelding er fredag den 26. juli 2024

Eftertilmelding kan kun accepteres i de oprettede klasser senest på holdledermødet mod betaling af +100 kr., pr. tilmeldt løb.

Deltagerbetaling:
Deltagerbetaling pr. tilmeldt løb:

-       K1 og C1:           165,- kr.

-       K2 og C2:           310,- kr.

-       U10 og U12:       80,- kr.

Deltagerbetalingen indbetales på konto i Nykredit Bank 8117 - 3646682, samtidig med tilmeldingen.